Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net


Mars 2011 Mars 2011

Ministri Petrovic në tryezën “Roli i udhëheqjes komunale në zhvillimin ekonomik lokal”


Shkurt 2011 Shkurt 2011

Zëvendëskryeministri Petrovic takon Përfaqësuesin Civil Ndërkombëtar, Pieter Feith


Shkurt 2011 Shkurt 2011

Sllobodan Petrovic pranon detyrën e Ministrit të Administrimit Pushtetit Lokal


Janar 2011 Janar 2011

MAPL organizon takim me kryetarët e komunave


Janar 2011 Janar 2011

MAPL dhe Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian prezanton aktivitetin kinematografik