Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net

Këshilltarët

DARKO RADOVANOVIĆ 
Këshilltar i parë
e-mail: darko.radovanovic@rks-gov.net
Nr.tel: 038/ 200 35 500

SLAVIŠA MILUTINOVIĆ
Këshilltar politik
e-mail: slavisa.milutinovic@rks-gov.net
Nr.tel: 038/ 200 35 635

VINKA RADOSAVLJEVIĆ
Këshilltare politike
e-mail:
 vinka.radosavljevic@rks-gov.net

ZORAN RIZIĆ
Këshilltar politik
e-mail:
 zoran.rizic@rks-gov.net
Nr.tel: 038/ 200 35 594

ZORAN RAKIĆ
Këshilltar politik
e-mail:
 zoran.rakic@rks-gov.net
Nr.tel: 038/ 200 35 591