Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 10, 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35585 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net

Kontaktet

Adresa
   
Ish -  Ndërtesa e Rilindjes
Katet: 10, 11, 12 dhe 13
Prishtinë, Republika e Kosovës
+383 (0) 200 35 630  (recepcioni)


Email – adresa zyrtare e MAPL-së: info.mapl@rks-gov.net


ERANDA BOBAJ

Asistente e Ministrit

+383 (0) 200 35 598
+383 (0) 200 213 577 (fax)

Eranda.bobaj@rks-gov.net


ZYRA E SEKRETARES

BLERIM HASANI
Udhëheqës i Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm

+383 (0) 200 35 538
Blerim.hasani@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR INFORMIM

LUMNIJE DEMI
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 585
Lumnije.demi@rks-gov.net

DEPARTAMENTI LIGJOR DHE MONITORIM TË KOMUNAVE

BESIM MURTEZANI

U.D. Udhëheqës i Departamentit

 

+383 (0) 200 35 609

Besim.murtezani@rks-gov.net

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIME TË PËRGJITHSHME


NAZMI HALIMI
Udhëheqës i Departamentit

+383 (0) 200 35 572
Nazmi.halimi@rks-gov.net

DEPARTAMENTI PËR INTEGRIME EVROPIANE DHE KOORDIMIN TË POLITIKAVE

SHKELQIM JAKUPI
Udhëheqës i Departamentit

+383 (0) 200 35 526
shkelqim.jakupi@rks-gov.net

DEPARTAMENTI PËR PËRFORMANCË DHE TRANSPARENCË KOMUNALE

AVNI SAHITI
Udhëheqës i Departamentit

+ 383 (0) 200 35 509
Avni.sahiti@rks-gov.net

DEPARTAMENTI PËR BASHKËPUNIM DHE ZHVILLIM RAJONAL

BESIM KAMBERAJ
Udhëheqës i Departamentit

+383 (0) 200 35 586
Besim.kamberaj@rks-gov.net

DIVIZIONI I PROKURIMIT

FATOS QERIMI
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 515
fatos.qerimi@rks-gov.net

DIVIZIONI I AUDITIMIT

ISMAIL HALILI
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 571
Ismail.Halili@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR KOORDINIM TË POLITIKAVE

DIELLOR GASHI

Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 551
diellor.gashi@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR BUXHET DHE FINANCA

VJOLLCA SELIMI
U.D. Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 649
vjollca.selimi@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR BASHKËPUNIM NDËRKUFITAR

TRIM BERISHA
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 642
Trim.berisha@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR PËRFORMANCË KOMUNALE

ISUF ZENELI
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 550
Isuf.zeneli@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR NGRITJE TE KAPACITETEVE

VENERA KOSUMI

Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 559
Venera.kosumi@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR AVANCIMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT NË KOMUNA

FAKETE KUKA
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 512
Fakete.kuka@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR AVANCIM TË BUXHETEVE NË KOMUNA

FETIJE BEGOLLI
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 529
Fetije.begolli@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR ZHVILLIM DHE HARMONIZIM TË LEGJISLACIONIT

FLUTURA HOXHA
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 552

Flutura.hoxha@rks-gov.netDIVIZIONI PËR ZHVILLIM DHE MENAXHIM TË PROJEKTEVE


MEHDI RATKOCERI
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 561
Mehdi.ratkoceri@rks-gov.net

DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE

MIHRIJE SHALJANI
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 555
Mihrije.shaljani@rks-gov.net

DIVIZIONI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE DHE SHËRBIME TË LOGJISTIKËS

SHEHADIN RRUSTEMI
U.D. Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 510
Shehadin.Rrustemi@rks-gov.net


DIVIZIONI PËR TRANSPARENCË KOMUNALE

NAZMIJE KRASNIQI
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 558
Nazmije.krasniqi@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMUNAL

NIKOLA AKSIC
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 627
Nikola.aksic@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR INTEGRIME EVROPIANE


YLL VALLA

Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 567
yll.valla@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR MONITORIM TË KOMUNAVE

XHEVAT TAFA

Udhëheqës i Divizionit

 

+383 (0) 200 35 546

Xhevat.tafa@rks-gov.net

 

DIVIZIONI PËR ZHVILLIM RAJONAL

YMER RACI
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 607
Ymer.raci@rks-gov.net