Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net
  • 22 dhjetor 2017

    Është duke u mbajtur takimi i II-të i Komitetit të Përbashkët Monitorues të IPA II, Programi i BNK-së Shqipëri - Kosovë 2014-2020

    Është duke u mbajtur takimi i II-të i Komitetit të Përbashkët Monitorues të IPA II, Programi i BNK-së Shqipëri - Kosovë 2014-2020 22 dhjetor 2017, Prishtinë

    Sot, datë 22 Dhjetor 2017, në Lezhë, Shqipëri, është duke u mbajtur takimi i II-të i Komitetit të Përbashkët Monitorues të IPA II, Programi i BNK-së Shqipëri - Kosovë 2014-2020.