Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net
 • 17 mars 2017

  Grupi Punues Ndërministror mban takimin e parë për vitin 2017 lidhur me hartimin e Koncept Dokumentit për Akademinë për Vetëqeverisje Lokale

  Grupi Punues Ndërministror mban takimin e parë për vitin 2017 lidhur me hartimin e Koncept Dokumentit për Akademinë për Vetëqeverisje Lokale

  Prishtinë, 14 mars 2017


  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal organizoi takimin e radhës të grupit punues ndërministror për hartimin e koncept dokumentit për Akademinë për Vetëqeverisje Lokale për të diskutuar për punën e deritanishme e cila është bërë, si dhe për opsionet kryesore të cilat janë dhënë për procesin e themelimit të Akademisë për Vetëqeverisjes Lokale.

   

  Në fund, të takimit pjesëmarrësit u pajtuan që:

  • Takimi i radhës të mbahet në javët në vijim;
  • Të sigurohet pjesëmarrja dhe prezenca e të gjithë anëtarëve të grupit punues ndërministror;
  • Të vazhdohet me finalizimin e draftit të Koncept dokumentit, si dhe të kalohet me procedurat e konsultimit paraprak dhe konsultimit publik;