Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net
  • 18 dhjetor 2017

    MAPL dhe komuna e Shtimes bashkëfinancuan projektin ”Ndërtimi i aneks objektit të komunës së Shtimes”

    MAPL dhe komuna e Shtimes bashkëfinancuan projektin  ”Ndërtimi i aneks objektit të komunës së Shtimes” 18 dhjetor 2017, Prishtinë

    Përfunduan punimet për projektin me titull: Përfunduan punimet për projektin me titull: ”Ndërtimi i aneks objektit të komunës së Shtimes”, bashkëfinancim i MAPL-së dhe Komunës së Shtimes.