Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net
  • 20 dhjetor 2017

    MAPL merr pjesë në punëtorinë e organizuar nga HANDIKOS

    MAPL merr pjesë në punëtorinë e organizuar nga HANDIKOS 20 dhjetor 2017, Prishtinë

    MAPL, po merr pjesë në punëtorinë e organizuar nga HANDIKOS. Qëllimi i kësaj punëtorie është diskutimi i përbashkët si partnerë në temat kyçe që ndikojnë drejtpërdrejt në përmirësimin dhe avancimin e jetës së Personave me Aftësi të kufizuar me fokus të veçantë në politikat ndërkombëtare dhe nacionale në sektorin e aftësisë së kufizuar.