Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net
  • 26 dhjetor 2017

    MAPL përmbyll suksesshëm trajnimin “Moduli i ueb faqeve të ri – modeluara të komunave”

    MAPL përmbyll suksesshëm trajnimin “Moduli i ueb faqeve të ri – modeluara të komunave”                  24 Dhjetor 2017, Durrës-Shqipëri

    Përmbyllet suksesshëm trajnimi me Zyrtarët Komunal për Teknologji Informative dhe Zyrtarët për Informim, lidhur me prezantimin e “Modulit të ueb faqeve të ri – modeluara të komunave”, si pjesë përbërëse e projektit "IT dhe solucione për komuna", të organizuar nga MAPL, në bashkëpunim me projektin DEMOS, kompaninë CACTUS dhe Asociacionin e Komunave të Kosovës.