Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net
 • 10 mars 2017

  Pjesëmarrja në ceremoninë përmbyllëse të projektit të USAID-it “Avancojmë Kosovën së Bashku” AKT

  Pjesëmarrja në ceremoninë përmbyllëse të projektit të USAID-it “Avancojmë Kosovën së Bashku” AKT 9 mars 2017, Prishtinë
     
  Sekretarja e Përgjithshme e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal znj. Rozafa Ukimeraj, me datë, 09 mars 2017 morri pjesë në ceremoninë përmbyllëse të projektit të USAID-it “Avancojmë Kosovën së Bashku (AKT)”.

  Projekti USAID/AKT, ka mbështetur Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për përmbushjen e mandatit të saj, në kontekst të zhvillimit dhe avancimit të qeverisjes lokale në Kosovë. Përveç kësaj, projekti AKT ka përkrahur MAPL-në dhe 16 komunat partnere, lidhur me: zhvillimin e kapaciteteve profesionale, avancimin e  sistemit të komunikimit ndërmjet nivelit qendror dhe lokal, buxheteve dhe financimit komunal, sistematizimin e vendeve të punës, si dhe vendosjen e sistemit unik të menaxhimit financiar.

  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), pranoj nga projekti “Avancojmë Kosovën së Bashku (AKT)”, një Certifikatë për bashkëpunimin korrekt dhe për rezultatet e arritura bashkarisht.