Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net
  • 14 dhjetor 2017

    Vazhdon trajnimi me temat “Roli i anëtarit të Kuvendit të Komunës” dhe “Infrastruktura ligjore ekzistuese mbi vetëqeverisjen lokale në Kosovë”

    Vazhdon trajnimi me temat “Roli i anëtarit të Kuvendit të Komunës” dhe “Infrastruktura ligjore ekzistuese mbi vetëqeverisjen lokale në Kosovë” 14 dhjetor 2017, Prishtinë

    Sot, ka vazhduar trajnimi me temë “Roli i anëtarit të Kuvendit të Komunës” dhe “Infrastruktura ligjore ekzistuese mbi vetëqeverisjen lokale në Kosovë” me Anëtarë të Kuvendeve të Komunave: Gjilan, Kllokot, Ranullig, Ferizaj, Hani i Elezit, Partesh, Kaçanik, Viti, Novo Bërdë, Kamenicë dhe Shtërpcë me ligjëruesit z. Fatos Qerimi, Drejtor i Departamentit Ligjor dhe Monitorim të Komunave në MAPL dhe z. Xhevat Tafa, Udhëheqës i Divizionit për Monitorimin e Komunave në MAPL.