Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 10, 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës +381 (0) 200 35 630 (centrala)

Sekretari i përgjithshëmBesnik Osmani
Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal
E-mail: besnik.osmani@rks-gov.net
Numri i telefonit: +381/ 38 200 35 577

Besnik Osmani u lind më 25 shkurt 1970, në Sllatinë të Fushë Kosovës. Është i martuar me znj. Besa dhe kanë tre vajza: Stinën, Orën dhe Shegën.

Besnik Osmani, karrierën e tij profesionale e filloi si mësimdhënës në Shkollën e Mesme Ekonomike dhe në jetën publike u inkuadrua që në vitet ’90 kur si student i Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, u angazhua aktivisht në lëvizjen gjithëpopullore për lirinë dhe çlirimin e Kosovës. Këtë aktivitet për 10 vjet e realizoj përmes rolit aktiv si Nënkryetar i Forumit të Rinisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Pas përfundimit të luftës në Kosovë, në vitin 1999, ai menjëherë është kyçur në jetën institucionale dhe aktivisht ka marrë pjesë në shumë procese të shtetformimit të Kosovës. Që nga viti 1999, filloi punën në Thesarin e Kosovës (Autoritetin Qendror Fiskal) më pastaj, pas themelimit të Ministrisë së Financave, fillimisht u zgjodh Drejtor i Departamentit të Administratës Qendrore, derisa në vitin 2004 zgjidhet Drejtor i Departamentit për Bashkëpunim Ekonomik Ndërkombëtar.
 
Në korrik të vitit 2005 z. Besnik Osmani emërohet ushtrues i detyrës së Sekretarit të Përhershëm në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, dhe nga viti 2006 në mënyrë konsekutive për tre mandate ushtron detyrën e Sekretarit të Përgjithshëm në këtë Ministri.

Gjatë këtyre viteve z. Besnik Osmani ka pasur një rol aktiv në ndërtimin e institucioneve të Kosovës duke pasur pozita udhëheqëse dhe koordinuese gjatë shumë proceseve institucionale. Fillimisht u angazhua në plotësimin e standardeve ndërkombëtare, para statusit për Kosovën, duke koordinuar procesin sa i përket Komunave në raport me Qeverinë qendrore dhe akterët ndërkombëtar.

Gjatë procesit të bisedimeve në Vjenë dhe reformën e pushtetit lokal, Z. Osmani është angazhuar të përkthejë normat e pakos së Ahtisarit në norma juridike dhe ligjore për Kosovën duke kompletuar në këtë mënyrë infrastrukturën ligjore për vetëqeverisje lokale dhe më pastaj në koordinimin e aktiviteteve për implementimin e saj e cila është vënë në zbatim menjëherë pas Shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës.

Përveç angazhimit në jetën publike, z. Osmani angazhohet edhe në avancimin profesional dhe si bursist i USAID, në vitin 2011 në Institutin për Teknologji në Rochester - SHBA, përfundon studimet Master për Administratë Publike dhe Politika Publike ku mori titullin Master i shkencave dhe mbrojti temën “Reforma Zgjedhore në Kosovë”. Në Kolegjin ABACUS të Oksfordit (Angli) në vitin 2004 ka përfunduar programin e gjuhëve të huaja derisa në vitin 2006, në Vjenë është certifikuar Trajner Ndërkombëtar për Administratë Publike.


Në mars 2006, në Strasburg, përfundoi Shkollën Politike të Këshillit të Evropës, derisa ka ndjekur një varg të trajnimeve në qendra të njohura ndërkombëtare si: Akademia e Administratës Publike në Berlin, instituti për Administratë Publike në Athinë, Akademia Ndërkombëtare e Prokurimit Publik në Kopenhagë, Qendrën Ndërkombëtare për Financa në Lubjanë, etj. Gjithashtu ka marrë pjesë në shumë konferenca, prezantime dhe ka përfaqësuar Kosovën ne shumë takime ndërkombëtare. Në cilësinë e organizatorit, tre herë më radhë ka organizuar Konferencën ndërkombëtare për vetëqeverisje lokale.

Që nga viti 2009, emërohet Koordinator Nacional i Bashkëpunimit Ndërkufitar të Kosovës me vendet fqinje derisa nga viti 2012 kryeson Grupin Teknik të Asociacionit për implementimin e Marrëveshjes së Parë të normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.

Po ashtu për një mandat ka qenë Anëtar i Bordit të Ndërmarrjes Publike “Ibër –Lepenc”, periudhë kjo e karakterizuar me transformimin e kësaj ndërmarrje në një ndërmarrje të orientuar në treg dhe me bilancin më të mirë financiar në historinë e saj të re.

Gjatë angazhimit në veprimtarinë administrative të institucioneve të Kosovës, vazhdon të luaj rol të rëndësishëm në agjendën e integrimeve evropiane sidomos në fushën e ri-integrimit të personave të riatdhesuar dhe reformën e administratës publike.