Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 10, 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës +381 (0) 200 35 630 (centrala)

Sekretari i PërgjithshëmRozafa Ukimeraj,  U. D Sekretare e Përgjithshme


   


Email: Rozafa.Ukimeraj@rks-gov.net;
Nr. kontaktues: 038 200 35 577BIOGRAFIA

Rozafa Ukimeraj Çuni u lind në Prizren, më 4 Gusht 1982. Ajo është e martuar me z. Edmond Çuni.

Shkollën fillore, gjimnazin dhe shkollën e ultë të muzikës, i mbaroi në Prizren.

Vijoi studimet për drejtësi dhe për shkak të suksesit të lartë gjatë studimeve, është shpërblyer me diplomën “Student i Dalluar”. Mban titullin Master në fushën e Administratës Publike, ndërsa studimet e mëtutjeshme pasuniversitare si dhe studimet për Doktoraturë i vijon në SHBA në fushën e administratës publike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Gjatë studimeve themelore ishte bursiste e Universitetit të Prishtinës dhe gjatë studimeve pasuniversitare ishte bursiste nga fondet e USAID-it. Gjithashtu, ajo ka përfunduar edhe provimin e Jurisprudencës.

Karrierën profesionale e filloi në sektorin privat bankar, ndërkohë që ka një përvojë gati dhjetë vjeçare të punës në administratën publike. Për një periudhë pesë vjeçare, ka mbajtur pozitën e Drejtoreshës së Departamentit për Vetëqeverisje Lokale ndërkaq që nga viti 2013, Udhëheqë me Departamentin për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave, në kuadër të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.

Ajo gjithashtu ka përvojë akademike të punës në universitet.

Aktualisht ushtron detyrën e Sekretares së Përgjithshme në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal.

Flet shkëlqyeshëm gjuhën angleze.