Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Vitisë 020-223/4 14.03.2019

Publikuar më: 14/03/2019