On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Ministri dhe Kabineti i Ministrit

EMILIJA REDŽEPI  

Ministre në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal      

 

BIOGRAFIA

Emilija Redžepi lindi në Prizren më 15 korrik 1973. Ajo mbaroi shkollën fillore dhe të mesme të mjekësisë në Prizren.

Shkollimin e saj e vazhdoi në Fakultetin e Edukimit në Prishtinë, ku në vitin 2007 u diplomua dhe mori titullin profesor mësimdhënës klasor.

Studimet master i vazhdoi në vitin 2011 në Universitetin Ndërkombëtar të Novi Pazarit, duke përfunduar në vitin 2013, në fushën e Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare.

Nga viti 2001 deri në fund të vitit 2008, ajo ishte një aktiviste e madhe  në sektorin joqeveritar, ku dhe ishte drejtore e OJQ-së  – “Equality” -Barazi.

Në fillim të vitit 2009, ajo filloi të merret  me politikë,  është zgjedhur kryetare Partisë së Re Demokratike dhe më pas filloi angazhimin e saj në skenën politike të Republikës së Kosovës. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009, ajo u zgjodh anëtare e Kuvendit të Komunës së Prizrenit pranë komunitetit boshnjak.

Në vitin 2010, është zgjedhur zëvendës ministre në  Ministrinë e Energjetikës.

Në fund të vitit 2010, në zgjedhjet e mbajtura në Republikën e Kosovës, ajo zgjedhet deputete e Parlamentit të Kosovës pranë komunitetit boshnjak.

Nga viti 2010 deri në vitin 2019, për tre mandate, ajo ishte deputete e Parlamentit të Kosovës pranë komunitetit boshnjak.

Që nga viti 2011, ajo ka qenë anëtare aktive e dialogut të sponsorizuar nga OSBE-ja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Në shkurt të vitit 2020, me propozimin e kryeministrit të Republikës së Kosovës Albin Kurti emërohet ministre në  Ministrinë e  Administrimit të Pushtetit Lokal.

Përveç përvojës së lartpërmendur të punës, ajo gjithashtu ka marrë pjesë në konferenca, seminare dhe seminare ndërkombëtare, bazuar në afirmimin dhe edukimin e komuniteteve pakicë në shoqërinë kosovare, emancipimin e grave dhe diskriminimin e popujve.

Përveç gjuhës së saj amtare  boshnjake, ajo flet gjuhën angleze dhe shqipe.

 

 

Reshat Nurboja, Zëvendësministër në MAPL

BIOGRAFIA

Reshat Nurboja me profesion është politikolog, gjegjësisht Dr.Sc. në Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare. Aktualisht, në vitin akademik 2019/2020 është i angazhuar si profesor në Kolegjin Dardania në Prishtinë, ku ligjeron lëndët: Ekonomia Politike Ndërkombëtare – niveli Bachelor dhe lënden Ekonomia dhe Politika Botërore – niveli Master.

Gjatë viteve akademike 2012/2013 ishte i angazhuar në Univeristetin Publik Haxhi Zeka në Pejë, si ligjerues i lëndëve: Administrimi Lokal dhe Komunikimi Masiv, ndërsa në vitet akademike 2013/2015 në cilësinë e asistentit në lëndët E Drejta e Unionit Evropian,  Konventat në Ekonomi e Turizëm dhe E Drejta Biznesore.

Veprimtaria politike e Reshatit është e larmishme dhe shumë domethenëse. Reshat Nurboja është themelues dhe kryetar i parë i Shoqatës për Kthimin e Shqiptarëve të Shpërngulur nga Kosova në vitin 1990. Reshati, poashtu është themelues dhe kryetar i Partisë Republikane të Kosovës në vitet 1990 -1998.

Reshat Nurboja ishte Koordinator për Marrëdhënie me Publikun dhe Promovim të Qytetit të Komunës së Pejës gjatë viteve 2000 – 2007, ishte drejtor i Administratës së Komunës së Pejës gjatë viteve 2010 – 2013.

Reshat Nurboja ka qenë edhe drejtor i Teatrit Profesionist “Istref Begolli” në Pejë, në vitet 2007/2008. Reshati është i njohur edhe si dramaturg, gjegjësisht, Ministria e Kulturës i finansoi dy shfaqjet e tij teatrale Rrëfimet e Narkomanëve 1 dhe 2.

Reshat Nurboja ka punuar edhe si Kordinator terreni për Rexhionin e Pejës në “NDI”-National Democratic Institute – Washington dhe në ILO në vitet 2001/2002. Reshat Nurboja është anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës. Është autor i 10 librave.  Gjatë viteve 1998 – 2000 ishte i burgosur politik dhe perjetues i Masakrës në Burgun e Dubravës në vitin 1999.

 

FATBARDHA EMINI-HALABAKU, Zëvendësministre në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal

 

BIOGRAFIA

Fatbardha Emini – Halabaku lindi më 28 Mars 1987. Shkollën fillore dhe Gjimnazin matematikor i mbaroi në Viti.

Studimet Universitare i vazhdoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina” ku u diplomua në vitin 2009 dhe mori titullin Bachelor i Juridikut.

Studimet Master i vazhdoi në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” në Fakultetin Juridik -drejtimi Financiar ku u diplomua në Vitin 2014.

Gjatë studimeve ka qenë Bursiste e Fondacionit Gjerman Konrad Adenauer – Stiftung.

Nga viti 2009 deri në vitin 2015, Sekretare e Përgjithshme në Kolegjin Universitar “Gjilani”, si dhe Anëtare e Bordit Drejtues dhe e Këshillit Akademik të Kolegjit.

Prej vitit 2011 deri në vitin 2018, ishte Asistente dhe Ligjëruese e Fushës Juridike në Kolegjin Universitar “Gjilani”.

Që nga viti 2004 filloi angazhimin e saj në politikë për vazhduar me një veprimtari të larmishme.

Prej vitit 2009 zgjedhet si Këshilltare Komunale deri në vitin 2013, për të vazhduar si Zëdhenëse në Komunën e Vitisë prej vitit 2016 deri në vitin 2020.

Poashtu  angazhimi i saj vazhdohet më pas duke u emëruar si Drejtoreshë e Kadastrit Pronës dhe Gjeodezisë prej vitit 2015 deri më 2018.

Pas kësaj ajo emërohet edhe si Drejoreshë e Arsimit në Komunën e Vitisë prej vitit 2018 deri në vitin 2020.

Nga viti 2010 është Kryetare e FG-LDK- dega në Viti . Pastaj nga viti 2012 deri më tani është  Anëtare e Këshillit të Përgjithshëm të  LDK-së, si dhe është Anëtare e Kryesisë së FGLDK.

Në shkurt të vitit 2020, emërohet zëvendësministre në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal.

Përveç përvojës së lartpërmendur, ajo gjithashtu ka marrë pjesë në konferenca, seminare, trajnime dhe vizita studimore ndërkombëtare në fushën e Politikës dhe të Drejtësisë.

Përveç gjuhës së saj amtare shqipe, ajo flet edhe gjuhën angleze.

Ajo është e martuar dhe ka dy vajza.

 

 

ALMIR SAITI, shef i kabinetit në Ministrinë  e Administrimit të Pushtetit Lokal

BIOGRAFIA

Almir Saiti ka lindur në Prizren me 08 maj 1982. Shkollën fillore dhe të mesme teknike e  mbaroi në Prizren.

Arsimimin e vazhdoi në Fakultetin Ekonomik në Beograd, ku u diplomua në vitin 2005 dhe mori titullin Menaxher  i Kontabilitetit dhe Auditimit.

Studimet Master i vazhdoi në vitin  2012  në Kolegjin e Biznesit në Prishtinë dhe i përfundoi në vitin 2015 në fushën e menaxhimit strategjik.

Nga viti 2008, ai ka qenë  aktiv në politikë dhe është një nga themeluesit e Partisë së Re Demokratike.

Nga viti 2006 e deri në fillim të vitit 2010, ishte profesor në shkollën e mesme ekonomike “Ymer Prizreni” në Prizren.

Në fillim të vitit 2010, u emërua Drejtor i Drejtorisë Komunale për Kulturë, Rini dhe Sport në komunën e Prizrenit deri në fund të vitit 2013.

Nga viti 2014 e deri në fillim të vitit 2020, ka punuar si Zyrtar i Lartë i Arsimit Boshnjak në Drejtorinë Komunale të Arsimit në komunën e Prizrenit.

Në shkurt të vitit 2020, me propozimin e Ministres së Administrimit të Pushtetit Lokal Emilija Redžepit, emërohet shef i kabinetit në këtë ministri.

Përveç angazhimit të tij profesional, në mënyrë aktive angazhohet edhe në përmirësimin e kushteve të jetesës e të rinjëve në vend. Është pjesëmarrës në konferenca dhe punëtori të shumta të cilat kanë të bëjnë me afirmimin e të rinjëve.

Përveç gjuhës amtare, e flet edhe gjuhën shqipe.