On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Ministri dhe Kabineti i Ministrit

IVAN TODOSIJEVIC
Ministër i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal

Email: Ivan.Todosijevic@rks-gov.net
Nr. kontaktues: +383 (0) 38 200 35 598;

+383 (0) 38 200 35 557;

 

BIOGRAFIA

Është i lindur në Mitrovicë në vitin 1973. Disponon me diplomën e masterit në Fakultetin e Bujqësisë dhe ka përvojë pune dhjetëvjeçare në pozitat udhëheqëse.

Ka shkruar dhe ka publikuar disa punime shkencore.

Në vitin 2017 është emëruar në pozitën e ministrit të Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal dhe këtë funksion e kryen edhe sot, pas riemërimit të tij.

Para se të emërohej si ministër i MAPL-së, ka kryer funksionin e nënkryetarit të Komunës së Zveçanit, ku është shquar me punë efikase. Ka kontribuar në ngritjen e kualitetit të jetës së qytetarëve të Zveçanit, si dhe ndërtimin e një administrate moderne dhe transparente.

Nga viti 2014 deri në vitin 2015 ka punuar si Drejtor i Ndërmarrjes Komunale dhe Banesore  “Zveçan”. Deri te emërimi i tij ka qenë si udhëheqës i RJ “Hortikultura” 12 vite.

Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

 

BASHKIM KRASNIQI
Zëvendësministër në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal

Email: Bashkim.F.Krasniqi@rks-gov.net
Nr. kontaktues:
+383 (0) 38 200 35 595;

 

BIOGRAFIA

Është i lindur me 3.04.1980 në Fushë Kosovë. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje, ndërsa studimet në Kolegjin Universitar AAB, Fakulteti i Shkencave Politike, Drejtimi Administratë Publike në Prishtinë.

Nga viti 2013 ka punuar si Zyrtar në Komunën e Fushë Kosovës në sektorin e bujqësisë.

Është aktiv në fushën e politikës që nga pas lufta, ndërsa nga viti 2014 ushtron detyrën e Kryetarit të Degës së Partisë Liberale Egjiptiane në Fushë Kosovë.

Nga data 29.09.2017 ushtron detyrën e Zëvendës Ministrit në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal.

 

BEQIR FEJZULLAHU
Zëvendësministër në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal

Email: Beqir.Fejzullahu@rks-gov.net
Nr. kontaktues: +383 (0) 38 200 35 582;

 

BIOGRAFIA

Beqir Fejzullahu ka lindur me 21.08.1956 në fshatin Firajë, komuna e Shtërpcës. Është i martuar dhe prind i 3 fëmijëve.

Shkollën fillore e ka të kryer në vendlindje, ndërsa shkollën e mesme në Ferizaj në drejtimin teknik, dega e makinerisë, ndërsa shkollën e lartë teknike në Mitrovicë. Ka marr titullin inxhinier i makinerisë, si dhe titullin bachelor në shkencat politike dhe administratë publike në Kolegjin “Humanistika”.

Gjithashtu, posedon edhe çertifikimin si kontabilist i çertifikuar në SH.K.A.Q.K (Shoqata e kontabilistëve dhe Auditorëve te çertifikuar te Kosovës).

Prej vitit 1978 deri në vitin 1990, ka punuar në fabrikën e tubave të çelikut në Ferizaj, si shef i prodhimit prej nga është larguar nga puna si pasojë e masave të dhunshme.

Pas vitit 1999 deri në vitin 2009, rifillon dhe ushtron detyrën e Drejtorit të prodhimit në fabrikën e prodhimit të gypave në Ferizaj.

Në periudhën kohore prej vitit 2004 deri në vitin 2005, ka punuar edhe si zyrtar i lartë i auditorit të brendshëm në Ministrinë e Shërbimeve Publike.

Prej vitit 1999 e deri në vitin 2013, ka ushtruar detyrën e nënkryetarit të degës së PDK-së në Shtërpcë, ndërsa nga viti 2013 ushtron detyrën e kryetarit të degës së PDK-së në Shtërpcë.

Gjatë viteve 2000-2002, ka qenë anëtar i Kuvendit të Komunës së Shtërpcës dhe anëtar i komitetit për politikë dhe financa, si dhe njëherit edhe shef i grupit të anëtarëve të kuvendit të komunës nga radhët e PDK-së.

Në zgjedhjet lokale të vitit 2007, është zgjedhur kryetar i komunës së Shtërpcës, të cilin funksion nuk mund ta ushtroj për arsye të intervenimit arbitrar të PSSP-së, pavarësisht rezultateve të arritura në këto zgjedhje, ku fiton pa balotazh.

Nga viti 2009 deri në vitin 2017, ka mbajtur pozitën e nënkryetarit të komunës për komunitete në komunën e Shtërpcës.