Ministri dhe Kabineti i Ministrit

IVAN TODOSIJEVIC
Ministër i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal

Email: Ivan.Todosijevic@rks-gov.net
Nr. kontaktues: +383 (0) 200 35 598;

+383 (0) 200 35 557;

 

BIOGRAFIA

Është i lindur në Mitrovicë në vitin 1973. Disponon me diplomën e masterit në Fakultetin e Bujqësisë dhe ka përvojë pune dhjetëvjeçare në pozitat udhëheqëse.

Ka shkruar dhe ka publikuar disa punime shkencore.

Në vitin 2017 është emëruar në pozitën e ministrit të Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal dhe këtë funksion e kryen edhe sot, pas riemërimit të tij.

Para se të emërohej si ministër i MAPL-së, ka kryer funksionin e nënkryetarit të Komunës së Zveçanit, ku është shquar me punë efikase. Ka kontribuar në ngritjen e kualitetit të jetës së qytetarëve të Zveçanit, si dhe ndërtimin e një administrate moderne dhe transparente.

Nga viti 2014 deri në vitin 2015 ka punuar si Drejtor i Ndërmarrjes Komunale dhe Banesore  “Zveçan”. Deri te emërimi i tij ka qenë si udhëheqës i RJ “Hortikultura” 12 vite.

Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

BASHKIM KRASNIQI
Zëvendësministër në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal

Email: Bashkim.F.Krasniqi@rks-gov.net
Nr. kontaktues:
+383 (0) 200 35 595;

 

BIOGRAFIA

Është i lindur me 3.04.1980 në Fushë Kosovë. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje, ndërsa studimet në Kolegjin Universitar AAB, Fakulteti i Shkencave Politike, Drejtimi Administratë Publike në Prishtinë.

Nga viti 2013 ka punuar si Zyrtar në Komunën e Fushë Kosovës në sektorin e bujqësisë.

Është aktiv në fushën e politikës që nga pas lufta, ndërsa nga viti 2014 ushtron detyrën e Kryetarit të Degës së Partisë Liberale Egjiptiane në Fushë Kosovë.

Nga data 29.09.2017 ushtron detyrën e Zëvendës Ministrit në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal.

BEQIR FEJZULLAHU
Zëvendësministër në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal

Email: Beqir.Fejzullahu@rks-gov.net
Nr. kontaktues: +383 (0) 200 35 582;

 

BIOGRAFIA

Beqir Fejzullahu ka lindur me 21.08.1956 në fshatin Firajë, komuna e Shtërpcës. Është i martuar dhe prind i 3 fëmijëve.

Shkollën fillore e ka të kryer në vendlindje, ndërsa shkollën e mesme në Ferizaj në drejtimin teknik, dega e makinerisë, ndërsa shkollën e lartë teknike në Mitrovicë. Ka marr titullin inxhinier i makinerisë, si dhe titullin bachelor në shkencat politike dhe administratë publike në Kolegjin “Humanistika”.

Gjithashtu, posedon edhe çertifikimin si kontabilist i çertifikuar në SH.K.A.Q.K (Shoqata e kontabilistëve dhe Auditorëve te çertifikuar te Kosovës).

Prej vitit 1978 deri në vitin 1990, ka punuar në fabrikën e tubave të çelikut në Ferizaj, si shef i prodhimit prej nga është larguar nga puna si pasojë e masave të dhunshme.

Pas vitit 1999 deri në vitin 2009, rifillon dhe ushtron detyrën e Drejtorit të prodhimit në fabrikën e prodhimit të gypave në Ferizaj.

Në periudhën kohore prej vitit 2004 deri në vitin 2005, ka punuar edhe si zyrtar i lartë i auditorit të brendshëm në Ministrinë e Shërbimeve Publike.

Prej vitit 1999 e deri në vitin 2013, ka ushtruar detyrën e nënkryetarit të degës së PDK-së në Shtërpcë, ndërsa nga viti 2013 ushtron detyrën e kryetarit të degës së PDK-së në Shtërpcë.

Gjatë viteve 2000-2002, ka qenë anëtar i Kuvendit të Komunës së Shtërpcës dhe anëtar i komitetit për politikë dhe financa, si dhe njëherit edhe shef i grupit të anëtarëve të kuvendit të komunës nga radhët e PDK-së.

Në zgjedhjet lokale të vitit 2007, është zgjedhur kryetar i komunës së Shtërpcës, të cilin funksion nuk mund ta ushtroj për arsye të intervenimit arbitrar të PSSP-së, pavarësisht rezultateve të arritura në këto zgjedhje, ku fiton pa balotazh.

Nga viti 2009 deri në vitin 2017, ka mbajtur pozitën e nënkryetarit të komunës për komunitete në komunën e Shtërpcës.