On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Zëvendësministrat


FATBARDHA EMINI – HALABAKU
Zëvendësministre në Ministrinë e Pushtetit Lokal

E-mail: fatbardha.emini@rks-gov.net;
Nr. kontaktues: +383 (0) 38 200 35 582

 

BIOGRAFIA

Fatbardha Emini Halabaku lindi më 28 Mars 1987. Shkollën fillore dhe Gjimnazin matematikor i mbaroi në Viti. Studimet Universitare i vazhdoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës”Hasan Prishtina” ku u diplomua në vitin 2009 dhe mori titullin Bachelor i Juridikut.
Studimet Master i vazhdoi në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” në Fakultetin Juridik -drejtimi Financiar ku u diplomua në Vitin 2014.
Gjatë studimeve ka qenë Bursiste e Fondacionit Gjerman Konrad Adenauer – Stiftung.
Nga viti 2009 deri në vitin 2015, Sekretare e Përgjithshme në Kolegjin Universitar “Gjilani”, si dhe Anëtare e Bordit Drejtues dhe e Këshillit Akademik të Kolegjit.
Prej vitit 2011 deri në vitin 2018, ishte Asistente dhe Ligjëruese e Fushës Juridike në Kolegjin Universitar “Gjilani”.
Që nga viti 2004 filloi angazhimin e saj në politikë për vazhduar me një veprimtari të larmishme.
Prej vitit 2009 zgjedhet si Këshilltare Komunale deri në vitin 2013, për të vazhduar si Zëdhenëse në Komunën e Vitisë prej vitit 2016 deri në vitin 2020.
Poashtu  angazhimi i saj vazhdohet më pas duke u emëruar si Drejtoreshë e Kadastrit Pronës dhe Gjeodezisë prej vitit 2015 deri më 2018.
Pas kësaj ajo emërohet edhe si Drejoreshë e Arsimit në Komunën e Vitisë prej vitit 2018 deri në vitin 2020.
Nga viti 2010 është Kryetare e FG-LDK- dega në Viti . Pastaj nga viti 2012 deri më tani është  Anëtare e Këshillit të Përgjithshëm të  LDK-së, si dhe është Anëtare e Kryesisë së FGLDK.
Në shkurt të vitit 2020, emërohet zëvendësministre në Ministrinë e Pushtetit Lokal.
Përveç përvojës së lartpërmendur, ajo gjithashtu ka marrë pjesë në konferenca, seminare, trajnime dhe vizita studimore ndërkombëtare në fushën e Politikës dhe të Drejtësisë.
Përveç gjuhës së saj amtare shqipe, ajo flet edhe gjuhën angleze.
Ajo është e martuar dhe ka dy vajza.

 

 

MAGBULE SHKODRA
Zëvendësministre në Ministrinë e Pushtetit Lokal

E-mail: magbule.shkodra@rks-gov.net;
Nr. kontaktues: +383 (0) 38 200 35 595

 

BIOGRAFIA

Znj. Magbule Shkodra pas përfundimit të shkollës fillore dhe të mesme, drejtimi matematikor në Prishtinë, vazhdoi studimet në Fakultetin e Elektroteknikës. Pas diplomimit në Fakultetin e Elektroteknikës  regjistroi studimet posdiplomike në Universitetin e Prishtinës, drejtimi Elektroteknikë. Pasi përfundoi të gjitha provimet në afat rekord, mirëpo për shkak të rrethanave të krijuara në atë kohë, e kishte të pamundur t’a mbrojë temën e magjistraturës. Përkundër rrethanave të vështira në atë kohë dhe krahas studimeve të magjistraturës, punoi asistente e lëndës programuese “ Turbo Pascal “ në Shkollën e Lartë, në Mitrovicë.

Në vitin 1998, me të larguar nga Kosova, me bashkëshortin dhe dy fëmijët, për të vazhduar jetën në Londër, Mbretëri e Bashkuar (UK), për shkak të rrethanave të krijuara në vend, në vitin 2004 përfundoi studimet e magjistraturës, në Sistemet Informatike Inxhinierike, në London Southbank University, Londër (UK). Me përfundimin e studimeve, mori titullin Magjistre e Shkencave e dalluar (MSc with distincion).

Në vitin 2006, filloi të punoj ligjëruese në Kolegjin Universitar “Gjilani“ në Gjilan. Krahas anagzhimit të saj si ligjëruese, nga viti 2007 u angazhua në Autoritetin Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Shërbimeve Postare (ARKEP) në Prishtinë, me ç’rast në kapacitetin e ekspertes, ishte përgjegjëse për çështjet e standardeve, interkoneksionit, tarifave, infrastrukturës dhe së fundmi në vitin 2014 ishte udhëheqëse e projektit kapital me interes nacional, mbi kualitetin e shërbimeve të komunikimeve elektronike.

Është specializuar në vendet Evropiane si: Londër, Bruksel, Riga, Vilnius, Ljubljana dhe në Washington D.C., në fushën e teknologjisë informative, çështjet rregullatore dhe ekonomike.

Karrierën politike e filloi në vitin 2014 në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës (AAK). Prej vitit 2015 deri në vitin 2018, pas procesit zgjedhor, udhëheqi në cilësinë e kryetares, Aleancën e Gruas së Kosovës. Pas përfundimit të mandatit znj. Shkodra u emërua nënkryetare e AAK-së. Znj. Shkodra është anëtare e Këshillit Drejtues, Kryesisë dhe Kryesisë së ngushtë të AAK-së.

Në vitin 2017 është emëruar zëvendësministre në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal (MZHR). Në vitin 2020 për një periudhë të shkurtë kohore, ishte emëruar ministre në detyrë në MZHR. Në fund të qershorit të vitit 2020 është emëruar zëvendësministre në Ministrinë e Pushtetit Lokal.

Është njohëse e shkëlqyer e gjuhës Angleze dhe Serbokroate.