MALS i donatori dodeljuju grant opštinskog učinka za 11 opština

Priština, 09. februar 2024

Ministarstvo administracije lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom EU na Kosovu, Švajcarskom, Švedskom i Norveškom izdvojile su oko 8 miliona evra za grant opštinskog učinka (GOU). Ovaj grant je dodeljen  11 opštinama, sa najboljim učinkom, prema sistemu indikatora raspoređenih u tri glavne oblasti: demokratsko upravljanje, opštinsko upravljanje i pružanje javnih usluga.

Nagrađene opštine  su Orahovac, Obilić, Srbica, Suva Reka, Peć, Kačaniku, Štimlje, Mališevo, Dragaš, Ranilug i Parteš. Opštine će kroz ovaj grant ulagati u kapitalne projekte koji će poboljšati život građana.

Prvi zamenik premijera Vlade Kosova, g. Besnik Bislimi, u svom govoru je istakao značaj podizanja kvaliteta javne uprave, koja mora biti otvorena, transparentna i odgovorna.

„Reforma javne uprave je prioritet Vlade. Praksa država u Evropi je dokazala da je efikasna, moderna, transparentna i odgovorna javna uprava ključ svih drugih reformi”.

Ministar administracije lokalne samouprave g. Elbert Krasniqi je naglasio da je grant za opštinski učinak instrument Vlade, koji podržava finansijski opštine, po principu zasluga, i rangira ih na godišnjem nivou, prema učinku.

„Ceremonija dodele granta je završetak procesa koji uključuje izveštavanje, kontrolu i procenu, uvek objektivan, transparentan i nepristrasan. Kroz ovaj grant nameravamo da podržimo projekte koji se zasnivaju na povećanju kvaliteta života građana, kao što su povećanje zelenih površina, uređenje korita reka ili smanjenje prostora sa otpadom.

Ambasador EU na Kosovu, g. Tomáš Szunyog, čestitao je opštinama korisnicama granta za opštinski učinak, ističući podršku Evropske unije lokalnoj upravi.

„EU je izuzetno ponosna što je deo ovog inovativnog mehanizma koji poboljšava učinak opština i približava građane njihovim lokalnim upravama. Poboljšanje efikasnosti kosovskih opština je ključni aspekt dobrog upravljanja. Javna uprava koja je odgovorna, transparentna i koja dobro funkcioniše poboljšava živote građana i doprinosi njihovom blagostanju“, rekao je gospodin Šunjog.

Ambasador Švajcarske na Kosovu Jurg Sprecher je naglasio da je uticaj granta opštinskog ućinka na opštine korisnice očigledan, dok je cenio saradnju i posvećenost svih strana za uspeh ovog granta.

„Mi cenimo i čestitamo neumoran rad i posvećenost opštinskih zvaničnika, gradonačelnika, direktora i odbornika skupština opština. Ova posvećenost ne samo da povećava učinak opština, već i jača lokalnu demokratsku upravu, poboljšava kvalitet života građana i povećava zadovoljstvo građana”.

Zamenik ambasadora Švedske, gospodin Henrik Riby, u svom govoru je istakao značaj angažovanja građana u procesima donošenja odluka na Kosovu, kako bi bolje odgovorili na potrebe građana, posebno marginalizovanih grupa.

„Švedska visoko ceni izgradnju poverenja između institucija i građana, jer je to neophodno za snažnu demokratsku kulturu. Demokratija zaista uspeva kada građani aktivno učestvuju. Ministarstvo zajedno sa gradonačelnicima i njihovim timovima su poput arhitekata, koji ideje pretvaraju u opipljive rezultate za svoje građane. Neophodno je da građani postanu donosioci odluka u procesu izbora projekata koji direktno utiču na njihove živote“, naglasio je gospodin Riby.

Grant opštinskg učinka finansira Vlada Republike Kosovo u saradnji sa DEMOS-om za podršku opštinama u opštinskim projektima. Od 2014. do 2023. godine grantovi u ukupnom iznosu od 33,5 miliona evra dodeljeni su za 33 od 38 opština. Ovim grantovima je finansirano 430 projekata koji su pozitivno uticali na život milion građana.