MEKANIZMI PËR INDENTIFIKIMIN E OBLIGIMEVE LIGJORE TË KOMUNAVE QË DALIN NGA LIGJET E VITIT 2012