Raportet Vjetore të MAPL-së

document-icon

Raporti janar - dhjetor 2020 DADNJK

Data e publikimit: 28/01/2021

document-icon

RAPORTI 100 DITOR I PUNËS NË MAPL

Data e publikimit: 14/05/2020

document-icon

RAPORT NGA MONITORIMI I KOMUNAVE

Data e publikimit: 29/05/2019

document-icon

Raporti Vjetor Financiar 2018

Data e publikimit: 07/03/2019

document-icon

Raport i Punës - Janar-Dhjetor, 2018

Data e publikimit: 22/02/2019

document-icon

RAPORTI KOMUNAL I VETEVLERESIMIT 2018

Data e publikimit: 14/12/2018

document-icon

Raport vjetor PNJK-2006

Data e publikimit: 12/04/2018

document-icon

Raporti i shpenzimeve janar-dhjetor 2007

Data e publikimit: 13/04/2018

document-icon

Tabela e te hyrave per vitin 2009

Data e publikimit: 13/04/2018

document-icon

Raporti vjetor i punes se MAPL-se 2011

Data e publikimit: 13/04/2018

document-icon

Raporti per ditet Informuese

Data e publikimit: 13/04/2018

document-icon

Raport i udhetimit zyrtare ne SHBA

Data e publikimit: 13/04/2018

document-icon

Raporti vjetor financiar 2013

Data e publikimit: 12/04/2018

document-icon

RAPORTI I PERFORMANCES SË KOMUNAVE 2015

Data e publikimit: 12/04/2018