Bashkëpunimi Ndërkufitar

Bashkëpunimi ndërkufitar

BNK (CBC)

Bashkëpunimi Ndërkufitar (BNK) është një instrument i financuar nga BE, i bashkëfinancuar nga vendet bashkëpunuese, që mbështet dhe u mundëson vendeve kufitare të bashkëpunojnë në fushat p.sh. ekonomike, sociale, mjedisore, kulturore.

Kosova aktualisht është e angazhuar në bashkëpunimin ndërkufitar me fqinjët e saj:

Shqipërinë;

Maqedonin Veriore;

Malin e Zi;

Mekanizmi përmes të cilit zbatohet bashkëpunimi ndërkufitar është përmes projekteve.

Karakteristika kryesore e një projekti të bashkëpunimit ndërkufitar është se është plotësisht i përbashkët, me përfaqësim nga çdo anë e kufirit.

Bashkëpunimi Ndërkufitar (BNK) është komponenti i dytë i Instrumentit për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA).