Kërkesë për rishqyrtimin e ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit; 020-1208/4; 17.12.2019

Publikuar më: 17/12/2019