Kërkesë për rishqyrtimin e ligjshmërisë së aktit të Komunës së Lipjanit; 01202/1; 11.12.2019

Publikuar më: 11/12/2019