Kërkesë për rishqyrtimin e ligjshmërisë së Komunës së Parteshit; 020-1173/2; 02.12.2019

Publikuar më: 02/12/2019