Konfirmim e ligjshmërisë së aktit të Komunës së Shtërpcës 020-156/12, 27.07.2020

Publikuar më: 28/07/2020