Konfirmim i ligjëshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit 020-828/7, 16.11.2020

Publikuar më: 17/11/2020