Konfirmim i ligjshmërisë aktit të Komunës së Obiliqit; 020-1191/3; 10.12.2019

Publikuar më: 10/12/2019