Konfirmim i ligjshmërisë e aktit të Komunës së Zveçanit 020-352/1, 27.04.2021

Publikuar më: 11/05/2021