Konfirmim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Istogut 020-26/1, 09.02.2023.

Publikuar më: 09/02/2023