Konfirmim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Parteshit 020-1173/4, 09.02.2023

Publikuar më: 09/02/2023