Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës 020-153/8, 21.02.2022

Publikuar më: 22/02/2022