Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës; 020-307/1; 22.06.2020

Publikuar më: 22/06/2020