Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës 020-347/1, 15.06.2020

Publikuar më: 16/06/2020