Konfirmim i ligjshmerisë së aktit të Komunës së Gjakovës 020-501/4, 15.06.2021

Publikuar më: 15/06/2021