Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës 020-620/11, 23.08.2023

Publikuar më: 01/09/2023