Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës 020-928/1, 20.12.2021

Publikuar më: 20/12/2021