Konfirmim i ligjshmerisë së aktit të Komunës së Gjakovës 463-502/1, 15.06.2021

Publikuar më: 15/06/2021