Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjilanit 020-117/8, 10.02.2022

Publikuar më: 10/02/2022