Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjilanit 020-386/2, 20.05.2022

Publikuar më: 20/05/2022