Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjilanit; 020-401/3; 26.06.2020

Publikuar më: 26/06/2020