Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjilanit 020-722/1, 05.10.2023

Publikuar më: 05/10/2023