Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit; 020-1208/13; 13.01.2020

Publikuar më: 13/01/2020