Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit 020-290/16, 14.06.2023

Publikuar më: 19/06/2023