Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit 020-343/2, 15.06.2020

Publikuar më: 16/06/2020