Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit 020-539/8, 24.07.2023

Publikuar më: 25/07/2023