Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit 020-741/16, 27.10.2023

Publikuar më: 30/10/2023