Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit 020-902/2, 18.12.2023

Publikuar më: 19/12/2023