Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit 0204-1097/3, 21.05.2021

Publikuar më: 21/05/2021