Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gracanicës; 020-1010/1; 31.12.2020

Publikuar më: 08/01/2021