Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Graçanicës 020-917/2, 13.12.2021.

Publikuar më: 14/12/2021