Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Graçanicës 020-968/6, 29.12.2021

Publikuar më: 10/01/2022