Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Istogut 020-290/16, 17.11.2023

Publikuar më: 20/11/2023

6