Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Istogut 020-501/1, 27.07.2020

Publikuar më: 28/07/2020